Nižšie sú poplatky za služby, ktoré správca bytového domu vykonáva v súvislosti so správou domu a ktoré majú byť zo zákona zahrnuté v mesačnom poplatku za správu. Pozri vyjadrenie ministerstva financií SR >>
V zmysle tohto vyjadrenia sú všetky naše služby súvisiace so správou bytového domu zahrnuté v mesačnom poplatku za správu a nespoplatňujeme ich už osobitne.

© 2022, Qbyt s. r. o.