Správa bytových domov  

Vykonávame správu bytových domov v Košiciach a okolí


Bytové domy spravujeme odborne, transparentne a v súlade so zákonmi

Samozrejmosťou je... 

PASÍVNÝ PRÍSTUP NA ÚČET BYTOVÉHO DOMU 

Umožňujeme pasívný prístup na bankový účet vlastníkov bytového domu všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome priamo cez internet banking vašej banky. Možete tak sledovať stav, výdavky a príjmy na vašom účte kedykoľvek z pohodlia vášho domova a sledovať, ako správca vášho bytového domu nakladá s vašími finančnými prostriedkami.
TRANSPARENTNÁ SPRÁVA ÚČTU

Váš účet spravujeme transparentne a prehľadne. Každej platbe prideľujeme riadne označenie a názov tak, aby ju bolo možné identifikovať a preveriť, či bola vykonaná oprávnene a v súlade so zákonmi. 
ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE

Umožňujeme vám hlasovať elektronicky na všetkých hlasovaniach v bytovom dome. O bytovom dome tak rozhodujete z akéhokoľvek miesta cez internet spôsobom, ktorým nemožno manipulovať, ovplyvňovať, alebo meniť výsledky hlasovania. Rovnako tak elektronicky zabezpečujeme celú komunikáciu vlastníkov v dome.

LEN PRAVDIVÉ INFORMÁCIE

Rozhodovanie vlastníkov na hlasovaniach v bytovom dome je do veľkej miery závislé na informáciách, ktoré majú vlastníci od správcu svojho bytového domu. V dôsledku nepravdivých informácií je dnes napríklad poškodených mnoho bytových domov nevhodným zateplením. Pozrieť príklady >>

S nami preto o svojom dome rozhodujete len na základe pravdivých a overených informácií.
ŽIADNE SKRYTÉ POPLATKY

Za spravovanie bytového domu u nás neplatíte nič navyše. Všetky služby súvisiace so spravovaním vášho bytového domu máte u nás zahrnuté v mesačnom poplatku za správu a nesťahujeme si z vášho účtu za tieto služby už žiadné skryté poplatky.

PRIESTORY NA KONANIE SCHÔDZÍ 

Na konanie schôdzi pre vás máme v prípade potreby modernú konferenčnú miestnosť s kapacitou 60 osôb, kuchynkou a modernými toaletami priamo v našom sídle. Ponúkame vám tak dôstojné miesto na konanie chôdzi, stretnutí či prezentácií. 
PORIADOK V DOKLADOCH 

Máme priadok vo vaších dokladoch. Náš poriadok v evidencií a archivácií dokladov nám umožňuje vyhľadať akýkolvek doklad týkajúci sa správy vášho domu do 30 sekúnd elektronicky a do 60 sekúnd v papierovej forme.


VLASTNÉ UPRATOVACIE SLUŽBY 

Vlastníkom bytových domov ponúkame vlastné, profesionálne upratovanie spoločných priestorov domu naším vlastným vybavením a personálom. Každému umývaniu podláh predchádza dôkladné vysávanie prachu a hrubých nečistôt, následuje dezinfekcia madiel, kľučiek a parapetných dosiek. 


Adresa

Qbyt s. r. o.
Letná 27
040 01 Košice
Slovensko

Stránkové hodiny správcu

Pondelok  14.00 - 18.00
Streda      14.00 - 18.00
Piatok       14.00 - 17.00

Telefón

+421 55 381 13 64
+421 904 937 863

Email

qbyt@qbyt.sk

© 2022, Qbyt s. r. o.